Minimalisme: hoe bewust consumeren de wereld een beetje beter maakt

Minimalisme is focussen op dat wat belangrijk voor je is en het zoveel mogelijk verwijderen van dat wat je van de belangrijke zaken afhoudt. Hoe vertaalt zich dat naar je kledingkast? Wat is voor jou belangrijk als het gaat om het kopen van kleding? In deze blog lees je over de invloed van fast-fashion op de aarde. Hoe kun je minimalistisch consumeren om de wereld een beetje beter te maken? (meer…)

van Waarde trainingen Minimalisme als levensstijl

Minimalisme als levensstijl

Nee, deze blog gaat niet over een kunststroming die in de jaren 60 van de vorige eeuw opkwam in Europa. In deze blog lees je over wat minimalisme als levensstijl inhoudt en hoe deze levensstijl je kan helpen om stress te verminderen. (meer…)

van Waarde Doe je best

Transactionele Analyse driver “Doe je best”

Rikkie is een geliefde collega in haar team. Ze wordt omschreven als spontaan, optimistisch, energiek en een tikje chaotisch. Ze stroomt over van de ideeën en is altijd enthousiast te krijgen voor een nieuw plan. Wanneer de vraag wordt gesteld wie zich wil bezig houden met het nieuwe project is ze de eerste die zich aanmeld. De primaire driver van Rikkie is de “Doe je best.”

In de Transactionele Analyse onderscheiden we vijf drivers. De Drivers zijn boodschappen die je expliciet en letterlijk van je ouders of verzorgers gehoord hebt. En waaraan je als kind de voorwaarde voor liefde en aandacht gekoppeld hebt: ‘Ik mag er zijn als ik mooi, perfect, slim, sterk, ben.’ Drivergedrag is dat gedrag waar je ouders of verzorgers blij mee waren, waarmee je waardering en erkenning kreeg. In stressvolle situaties kunnen we ook nu, als volwassene, in driver gedrag schieten. We hopen hiermee nog steeds waardering en erkenning te krijgen. In deze blog lees je meer over de driver “Doe je best.” (meer…)