Van Waarde trainingen Geweldloze communicatie

Verbindende Communicatie

Om werkelijk verbinding te maken met onszelf en de ander zouden we een andere taal moeten leren, de taal van het hart. Marshall Rosenberg ontwikkelde het model voor Geweldloze communicatie, waarmee je je die taal stap voor stap eigen kunt maken. Verbindende Communicatie is een andere naam die veel gebruikt wordt.  In theorie heel eenvoudig, in de praktijk vraagt het de nodige oefening. (meer…)

De zin van samen werken

De zin van het samen werken

– Rob van Waarde –

Wie langdurig alleen naar een doel toe werkt loopt het risico het niet te halen. Vaak ligt de nadruk in beoordelingsgesprekken en opleiding vooral op individueel functioneren of juist op competitie. Maar samenwerking in een groep is wezenlijk voor werkplezier en resultaten op lange termijn. (meer…)