ACCESS Protocol

In een individueel coachingstraject werk ik volgens het ACCESS protocol. Dit staat voor: Analyse, Conditie, Cognitie, Effectief functioneren in werk, Sociaal in balans en Stabilisatie en terugvalpreventie.

In de eerste fase, de analyse, onderzoek je hoe het is gekomen dat je bent opgebrand of dreigt op te branden. Ook starten we direct aan het verbeteren van je conditie. Rust, reinheid en regelmaat zijn van belang. Denk aan gezond eten, regelmatig bewegen, ontspanningsoefeningen doen.

Wanneer je conditie verbeterd is, gaan we door met de fase van cognitie. Of te wel: zelfkennis. Ken je je valkuilen? Wat zijn je belangrijkste behoeften? Welke waarden zijn voor jou belangrijk?

Om, ook in de toekomst, effectief te kunnen functioneren, zul je wellicht nieuwe vaardigheden moeten leren en oefenen. Je kunt denken aan timemanagement of grenzen leren stellen.

Bij het herstellen van burn-out of het voorkomen ervan is je sociale omgeving heel belangrijk. Sommige mensen ontdekken dat ze de mensen die belangrijk voor hen zijn hebben ‘verwaarloosd’ doordat ze zoveel tijd en energie in hun werk stopten.

In de fase van sociaal in balans onderzoeken we hoe het met jouw sociale netwerk zit. Met wie wil je de banden aanhalen? Wie zou je om hulp kunnen vragen?

Aan het eind van het coachtraject schrijf je een plan om te voorkomen dat je (opnieuw) burn-out raakt. Het plan is heel concreet. Je denkt na over signalen waar je op moet letten die aangeven dat je goed voor jezelf moet zorgen. Je beschrijft wat jou helpt om te ontspannen. Wie jou kan helpen om te zorgen dat je niet over je grenzen gaat.

Wanneer we starten met het coachtraject hebben we om de 1 a 2 weken een afspraak. Wanneer het beter met je gaat, hebben we om de 3 a 4 weken een gesprek. In de tussenliggende weken oefen je nieuwe gedrag opties die vervolgens tijdens de gesprekken weer worden geëvalueerd.