De zin van samen werken

De zin van het samen werken

– Rob van Waarde –

Wie langdurig alleen naar een doel toe werkt loopt het risico het niet te halen. Vaak ligt de nadruk in beoordelingsgesprekken en opleiding vooral op individueel functioneren of juist op competitie. Maar samenwerking in een groep is wezenlijk voor werkplezier en resultaten op lange termijn. (meer…)